Equip i Instal·lació

La intal·lció es compon de;

Antena receptora
Router Wifi
Cable Ethernet
Accessoris per a muntatge
Instal·lació en domicili assistida per tècnics especialitzats.