Garantia

Els equips instal·lats tenen garantia d'un any a partir de la data de facturació i en cas de defecte de fabricació seran substituïts per un altre similars ,sense cap càrrec Quedarà exclosa la garantia per: ús inadequat del producte, per manipulació del dispositiu per part d'altra persona externa a Som D'aqui, per la deterioració del producte a causa d'agents externs com a líquids, pols o altres productes nocius o a causa d'un manteniment inadequat. Així mateix no estaran cobertes per aquesta garantia les avaries o falta de funcionament produïdes per pujades de tensió produïdes per tempestes o instal·lacions elèctriques incorrectes.